Lista artykułów

Nazwa artykułu
Kontakt - jednostki rynku pracy
Informacje teleadresowe jednostek rynku pracy Pomorskiej
Wojewódzkiej Komendy OHP
22.01.2015 więcej
Kontakt - jednostki opiekuńczo-wychowawcze
Informacje teleadresowe jednostek opiekuńczo-wychowawczych
Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP
21.01.2015 więcej
Kontakt - biuro Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP
Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy Aleja
Grunwaldzka 56, 80-241 Gdańsk tel./fax: 58 301 79 16 e-mail:
pomorska@ohp.pl www.pomorska.ohp.pl
20.01.2015 więcej