2015-01-20

Majątek

Majątek Skarbu Państwa, jakim dysponuje Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy - stan na koniec 2017 roku
 
Środki trwałe netto ogółem: 3 592 968,86 w tym:

  • Grunty 539 520,00
  • Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2 994 060,50
  • Urządzenia techniczne i maszyny 51 982,46
  • Środki transportu 7 405,90
  • Inne środki trwałe 0,00

Wartość majątku aktualizowana jest o roczny bilans.