Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekty zakończone
Projekty Ochotniczych Hufców Pracy, których realizacja została
już zakończona.
03.03.2015 więcej
Aktualnie realizowane projekty
W Ochotniczych Hufcach Pracy realizowany jest projekt pn. "Od
szkolenia do zatrudnienia - EFS" w ramach Inicjatywy europejskiej
pn. "Gwarancje dla młodzieży".
03.03.2015 więcej
Współpraca międzynarodowa
Realizowane w ramach współpracy międzynarodowej programy są
przedsięwzięciami o charakterze społeczno-kulturalnym,
oświatowym oraz dotyczącymi wolontariatu.
03.03.2015 więcej
Projekty europejskie - informacje ogólne
W ramach ustawowych zadań Pomorska Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy realizuje różnego rodzaju projekty i
programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
02.03.2015 więcej