2015-01-20

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski w Pomorskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP przyjmowane i rozpatrywane są na podstawie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. 2002 nr 5 poz. 46)

Tryb organizacji, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków określa Zarządzenie Wojewódzkiego Komendanta OHP Nr 32/ZKKiR z dnia 9 września 2014 roku.

Wojewódzki Komendant OHP (lub Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP) w sprawie skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 08.00 do 09.00.