Lista artykułów

Nazwa artykułu
Druki do pobrania
Druki dla pracodawców
22.01.2015 więcej
Wniosek o refundację
Podpisanie umowy o refundację stanowi podstawę prawną do
ubiegania się o zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenia i
składki ZUS młodocianych pracowników.
22.01.2015 więcej
Zawarcie umowy o refundację
Pomorska Wojewódzka Komenda OHP informuje, iż nastąpiły
zmiany w procedurze ubiegania się o refundację
22.01.2015 więcej
Wykaz zawodów
Wykaz zawodów, za które może być dokonywana w województwie
pomorskim refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia
społeczne młodocianych pracowników
22.01.2015 więcej
Refundacja - informacje ogólne
Do zadań Ochotniczych Hufców Pracy należy refundacja z
Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym
pracownikom oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tych
wynagrodzeń.
22.01.2015 więcej