2015-01-22

Rynek pracy

Zasadniczym obszarem działania OHP jest rynek pracy. Celem przedsięwzięć podejmowanych w tym zakresie jest udzielanie wsparcia młodemu człowiekowi w zaplanowaniu indywidualnej kariery zawodowej oraz uzyskaniu i utrzymaniu zatrudnienia. Jednostki rynku pracy oferują szereg usług skierowanych przede wszystkim do młodzieży  - zarówno przebywającej w jednostkach OHP,  jaki i spoza nich:

  • pośrednictwo pracy,
  • poradnictwo zawodowe, w tym nauka aktywnego poszukiwania pracy,
  • kursy i szkolenia.

Działania w tym zakresie realizowane są poprzez Centra Edukacji i Pracy Młodzieży oraz przez Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży.

W ramach Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży funkcjonują następujące jednostki formy organizacyjne:

  • Młodzieżowe Biura Pracy (pośrednictwo pracy),
  • Mobine Centra Informacji Zawodowej (poradnictwo zawodowe),
  • Młodzieżowe Centra Kariery (poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, kursy i szkolenia),
  • Punkty Pośrednictwa Pracy (pośrednictwo pracy),
  • Ośrodki Szkolenia Zawodowego (kursy i szkolenia),

Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży zajmuje się kursami i szkoleniami.