2015-01-20

Struktura organizacyjna

W ramach Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy funkcjonują:

 

1) Biuro Wojewódzkiej Komendy OHP

 

2) Jednostki opiekuńczo-wychowawcze:

 • 9 Hufców Pracy,
 • 2 Ośrodki Szkolenia i Wychowania OHP;

3) Jednostki rynku pracy:

 • 2 Centra Edukacji i Pracy Młodzieży, w ramach których funkcjonuje:
  • 7 Punktów Pośrednictwa Pracy,
  • 2 Młodzieżowe Biura Pracy,
  • 2 Mobilne Centra Informacji Zawodowej,
  • 12 Młodzieżowych Centrów Kariery,
  • 2 Ośrodki Szkolenia Zawodowego;
 • Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży.