Lista artykułów

Nazwa artykułu
Kontrola zarządcza
Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych
stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji
celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny
i terminowy.
21.01.2015 więcej
Kontrole wewnętrzne
Kontrole wewnętrzne przeprowadzane w Pomorskiej Wojewódzkiej
Komendzie OHP
20.01.2015 więcej